(Deutsch) Stiftung Liebenau

Link zur Website

Podatki in dejstva za spletno stran:

Število lokacij na Koroškem
1

Število sodelavk/sodelavcev
40

Število uporabnic/uporabnikov asistenčnih storitev
30

Kratek opis organizacije

Sredi življenja – Vsakega človeka sprejemamo kot enakovrednega! S spoštovanjem in upoštevanjem! Vodilo našega dela je: Spoštovati človeka!

Center Lebenswelt St. Antonius za osebe s posebnimi potrebami leži sredi mesta Spittal in je inovativno oskrbovalno središče za osebe s posebnimi potrebami na Zgornjem Koroškem. Nosilec centra je družba Liebenau Österreich gGmbH.
Družba Liebenau Österreich gGmbH je hčerinska družba ustanove Stiftung Liebenau s sedežem v Meckenbeurenu pri Ravensburgu, ki v Nemčiji in Avstriji skupaj z več kot 6.060 sodelavkami in sodelavci opravlja najrazličnejše socialne storitve za starejše in pomoči potrebne, invalidne ali drugače onesposobljene osebe.
V centru Lebenswelt St. Antonius osebam s posebnimi potrebami nudimo prostor za bivanje in delo. "Delovni svet" nudi zaposlitev in delo 26-im osebam. Srčika "bivalnega sveta" je nekdanja vila Lerchbaumer, to so tri stanovanja, kjer je doma 18 oseb s posebnimi potrebami obeh spolov.

Ziveti čim bolj normalen vsakdanjik:
Cilj multiprofesionalnega tima je, da posameznik opravlja vsakdanja opravila čimbolj samostojno in se poseže s pomočjo le takrat, ko je to potrebno. Omogoči naj se čim bolj normalen vsakdan. Smiselno delo in zaposlitev sta osrednji sestavni del aktivnega življenja in participacije v družbi! "Delovni svet" nudi številne možnosti za razvijanje osebnih spretnosti. Stanovalke in stanovalci glede na možnosti, sposobnosti in interese delajo v vrtnariji, kuhinji, gospodinjstvu, na rokodelskem področju ali v kreativni delavnici.

Stanovati s stilom
V "bivalnem svetu" lahko trajno bivajo osebe s posebnimi potrebami, ki želijo živeti individualno in soodgovorno, pa vendarle potrebujejo podporo pri vsakdanjih opravilih.
Vsako od treh stanovanj v centru Lebenswelt St. Antonius ima botro, ki je skupinskim prostorom vdahnila svojo posebno noto in stanovalcem pomaga pri njihovih željah glede opreme.

Geslo/poslanstvo
Pet vrednot centra Lebenswelt St. Antonius:
V središče naših prizadevanj postavljamo te vrednote: kakovost življenja in zadovoljstvo strank, zadovoljstvo sodelavcev, življenje in delo v okolju St. Anna-Hilfe ter ekonomska varnost. Vse to pa sloni na temelju vrednot krščanskega življenja.
Kakor pri mobilih morajo biti vse te vrednote v ravnovesju. Če je en element pretežek ali prelahek, se pojavi neskladje.
Die Balance der fünf Werte
(Skladje petih vrednot)

Leto ustanovitve
Leta 1850 je bila ustanovljena ustanova Stiftung Liebenau, leta 2012 smo odprli center Lebenswelt St. Antonius.

Težišča dejavnosti
Spremljanje in asistenca ljudem s posebnimi potrebami pri delu/zaposlitvi in bivanju.

Spletni naslov
www.st.anna-hilfe.at

Predstavnik/predstavnica
Bernadette Peitler, BA