(Deutsch) Lebenshilfe

Spremljanje ljudi s posebnimi potrebami in nege potrebnih ljudi

Link zur Website

Število lokacij na Koroškem
6

Letni promet

Kratek opis organizacije
Organizacija Lebenshilfe Kärnten obstaja že 50 let. V Celovcu ob Vrbskem jezeru, Ledincah, Spittalu ob Dravi in Wolfsbergu vodi delavnice in stanovanjske hiše, kjer smiselno zaposluje in spremlja ljudi s posebnimi potrebami, da se lahko individualno razvijajo. Organizacija upravlja tudi dom za starostnike na Radišah v občini Žrelec.

Naše geslo in vodilo
Vsak človek šteje

Leto ustanovitve
1962

Težišča dejavnosti
Spremljanje ljudi s posebnimi potrebami in nege potrebnih ljudi

E-naslov
www.lebenshilfe-kaernten.at

Spletni naslov

Mag. Günther Reiter, direktor