(Deutsch) autArK Soziale Dienstleistungs GmbH

Link zur Website

Število lokacij na Koroškem 25
Anzahl der AssistenznehmerInnen 1423
Anzahl der MitarbeiterInnen 404
Kratek opis organizacije Integracijska strokovna služba autARK že od leta 1997 dalje spremlja ljudi s posebnimi potrebami na poti do čim večje samostojnosti. Svetuje in pomaga pri izbiri poklica in iskanju ustrezne izobrazbe ali delovnega mesta ter pri ohranjanju zaposlitve/izobraževalnega mesta. autARK pomaga tudi pri ugotavljanju individualnih perspektiv (clearing). Pomembna ponudba so storitve mreže NEBA, sistema za pomoč ljudem s posebnimi potrebami in ogroženo mladino v poklicu, npr. svetovanje mladim, pomoč pri poklicnem izobraževanju, pomoč pri iskanju delu ali individualna podpora na delovnem mestu. Storitve organizacije autARK dopolnjujejo ponudbe za izobrazbo (vajeništvo za osebe s posebnimi potrebami), zaposlovanje z ozirom na sposobnosti ter zaščitena delovna mesta in bivanje. Za oblikovanje posameznim situacijam prikrojene podpore je potrebna kooperacija z ljudmi s posebnimi potrebami, njihovimi svojci, podjetnicami in podjetniki ter drugimi v sistem vključenimi partnericami in partnerji. Storitve NEBA v okviru organizacije ausARK koristi letno okoli 700 mladostnic in mladostnikov ter 450 odraslih ljudi s posebnimi potrebami, asistenčne storitve v delavnicah in stanovanjih pa 215 oseb. Ponudbe temeljijo na našem vodilu: "Normalno je, da smo različni." Delujemo v zavesti človeškega in osebnega dostojanstva ter medsebojnega spoštovanja. Z veseljem delamo z ljudmi in spoštujemo raznolikost družbe. Kot sodobno, socialno in inovativno podjetje želimo biti zgled in z našimi storitvami prispevati k razvoju in rasti vseh udeleženih.
Naše geslo in vodilo „Normalno je, da smo različni.“ (Richard von Weizsäcker);
Naša misija: Spremljamo ljudi s posebnimi potrebami in jim pomagamo na poti do čim večje samostojnosti!
Leto ustanovitve 1997
Težišča dejavnosti NEBA:
svetovanje mladostnikom
pomoč mladostnikom pri delu
pomoč pri poklicnem izobraževanju
individualna podpora odraslim na delovnem mestu
posebna podpora na delovnem mestu slepim in slabovidnim ljudem
posebna podpora na delovnem mestu ljudem z okvaro sluha
pomoč pri ugotavljanju sposobnosti in iskanju primerne zaposlitveDelo, kvalifikacija in zaposlitev
Bivanje
Spletni naslov www.autark.co.at