Samorazumevanje in cilji:

Delovna skupnost za spremljanje ljudi s posebnimi potrebami, AmmA, je interesno zastopstvo koroških storitvenih podjetij na področju sociale za ljudi s posebnimi potrebami. Zavezala se je humanističnemu razumevanju človeka, po katerem je vsak človek enakovreden in enakopraven član družbe. Služimo in nudimo pomoč človeku, ki ima pravico do čim boljše oskrbe, pomoči, pospeševanja, terapije itd. Kakovost delovanja skupnosti AmmA sloni na spoštovanju področnih zakonov, zlasti mednarodnih določil na področju sociale, ter na nenehnem razvijanju ustreznih metodoloških instrumentov.

Cilji AmmA

  • Izboljšanje okvirnih družbenih, političnih in zakonskih pogojev za spremljanje in asistenco ljudem s telesnimi, duševnimi ali psihosocialnimi motnjami
  • Izdelava predlogov za uresničitev konvencije Združenih narodov o pravicah ljudi s posebnimi potrebami
  • Podpiranje ljudi s posebnimi potrebami pri samozastopanju z obveščanjem in ustvarjanjem ustreznih okvirnih pogojev
  • Ustvarjanje javne zavesti o vrednosti in družbeni koristi storitev organizacij, včlanjenih v AmmA
  • Pospeševanje odprte izmenjave mnenj vseh interesnih skupin, ki se ukvarjajo s to tematiko, ter razvijanje in poglobitev kooperacij
  • Zgledovanje po znanstvenih spoznanjih in uresničevanje primerov dobrih praks za izboljšanje kakovosti storitev, interna evalvacija kakovosti življenja ljudi s posebnimi potrebami.