Link zur Website

Število lokacij na Koroškem
Štiri stanovanjske hiše, štiri delavnice, stanovanjske skupine in individualna stanovanja v Althofnu, Brežah (Friesach) in Globasnici/Globasnitz

Število uporabnic/uporabnikov
pribl. 150

Število sodelavk/sodelavcev
pribl. 105

Kratek opis organizacije
Caritas. Team Lebensgestaltung spremlja ljudi s posebnimi potrebami inkluzivno in individualno v vseh življenjskih situacijah in na področjih

  • dela in zaposlitve ter
  • bivanja in prostega časa

Pri tem se ravnamo po vodilu Karitas, stališču Avstrijske karitas o potrebah invalidnih oseb, načrtu Dežele Koroške o razvoju in potrebah invalidov in njihovih svojcev ter Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov.

Cilj je, da za ljudi z različnimi kognitivnimi, psihosocialnimi ali drugimi motnjami ustvarimo življenske pogoje, ki ustrezajo družbenemu in kulturnemu življenju na Koroškem ter individualnim potrebam invalidnih oseb.

Geslo:
"Oblik življenja je toliko, kolikor je ljudi!"

Leto ustanovitve
1921

Težišča dejavnosti
Življenjsko področje dela in stanovanja

Spletni naslov:
www.caritas-kaernten.at/hilfe-beratung/menschen-mit-behinderung

 

Predstavnice/predstavniki v AmmA

 

Bischofsvikar Dr. Josef Marketz
(direktor Koroške Karitas)

 

Mag.a Marion Fercher
(komercialna direktorica)

 

MMag.a Erna Petek
(področna vodja za delo z ljudmi s posebnimi potrebami)

Bildergebnis für caritas wir > ich