Home

Samorazumevanje in cilji:
Delovna skupnost za spremljanje ljudi s posebnimi potrebami, AmmA, je interesno zastopstvo koroških storitvenih podjetij na področju sociale za ljudi s posebnimi potrebami. Zavezala se je humanističnemu razumevanju človeka, po katerem je vsak človek enakovreden in enakopraven član družbe. Služimo in nudimo pomoč človeku, ki ima pravico do čim boljše oskrbe, pomoči, pospeševanja, terapije itd. Kakovost delovanja skupnosti AmmA sloni na spoštovanju področnih zakonov, zlasti mednarodnih določil na področju sociale, ter na nenehnem razvijanju ustreznih metodoloških instrumentov.